Hubungi Kami

CHEMICAL ENGINEERING STUDENTS SOCIETY
UNIVERISITI MALAYSIA PAHANG
Lebuhraya Tun Razak,
26300 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Laman Web: www.ump.edu.my
Emel: infochest@gmail.com
Facebook: CHEST Universiti Malaysia Pahang.
YouTube: www.youtube.com/CHEST4YOU